Главни мени

childrens day 2014 6283209495019520 hpwikipediayoutube giftsministarstvo prosvete2345kreativaanotologija

Секретар школе

 

 

Послове радног места секретара школе обавља Милица Крнета

ПРОГРАМ РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

1. НОРМАТИВНО ПРАВНЕ , УПРАВНЕ И ДРУГЕ ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

- Прикупљање материјала и израда нацрта Статута и других општих правних аката школе;

- израда предлога свих врста уговора;

- праћење законски, и других подзаконских прописа и указивање на обавезе које из њих проистичу;

- праћење примене Статута школе, других општих аката и припремање предлога за измене и допуне истих;

- припремање тужби и одговора на тужбе, улагање жалби , послови око уписа школе у судски регистар, земљишне књиге, катастарски операт;

- припремање и обрада материјала и присуствање седницама Школског одбора школе, Савета родитеља и др.стручних органа школе ради давања објашњења и тумачења, те обављања административно стручних послова за потребе истих;

 2. КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ

- стручни и административно технички послови око спровођења конкурса за избор директора школе, конкурса за пријем у радни однос запослених;

- стручни и административни послови у вези престанка радног односа, распоређивања и других промена статуса запослених у школи;

- вођење кадровске евиденције за раднике школе, послови у вези пријављивања и одјављивања запопслених на обавезно социјално осигурање,

- припремање и достављање података и извештаја за Министарство, Школску управу, Покрајински секретаријат, локалну самоуправу и др.

- припрема података и документације за израду плата запослених;

- пријем и отпрема поште, вођење деловодника, попис архивске грађе и др.

 3.ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

- води евиденцију о обавези полагања стручних испита наставника, стручних сарадника и осталих запослених у школи;

- попуњава и издаје уверења, потврде и друга писмена документа;

- попуњава статистичке обрасце и ради на изради и попуњавању других табела и образаца;

 4.ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НАДЗОРА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА

- организација рада помоћно-техничког особља;

- вршење надзора над радом помоћно –техничког особља.

 

Бројач посета

1347138

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

vezbanka aniklikni bezbednoopismeni sesvetosavsko zvoncepolicajackrokotaksta je bilo danaspasriznica znanja