Главни мени

childrens day 2014 6283209495019520 hpwikipediayoutube giftsministarstvo prosvete2345kreativaanotologija

Прва седница савета

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

Седница је одржана дана 22.09.2014. године у зборници матичне школеса почетком у 17,00 часова и предложеним дневним редом:

 1. Конституисање Савета родитеља и избор председника и заменика председника СР.
 2. Предлагање представника родитеља из Савета родитеља или родитеља ученика у Стручни актив за развојно планирање; Стручни актив за развој школског програма; Комисију за професионалну оријентацију; Тим за самовредновање и образовне стандарде; Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Тим за пројектно планирање.
 3. Разматрање Извештаја о радушколе и раду директора и помоћн.директора за школску 2013/2014.годину.
 4. Разматрање предлога ГПРШ за школску 2014/2015.годину. Информација о извођењу екскурзија у школској 20142015/. gодини и   расписивање огласа за прикупљање понуда за реализацију екскурзија и школе у природи као и висина накнаде за наставнике пратиоце по ученику оставњена по дефинисању прописа од стране Министарства просвете.
 5. Информација о аналитичко истраживачком раду стручних сарадника педагогице и психолога –Поређење успеха на тестовима знања и способности деце.
 6. Календар за школску 2014/2015. годину.
 7. Доношење одлуке о прикупљању средстава уплатом Родитељског динара
 8. Питања и предлози

Предложени дневни ред је усвојен и прешло се на рад. До избора председника и заменика председника, седницу је водила помоћн.директора Дупало мр Вера и психолог школе Боројевић Миливој.

 1. Од четрдесет седам /47/ родитеља-представника из сваког одељења наше школе /Гибарац две комбинације; тј. Четири одељења предлаже два родитеља/, седници се није одазвало десет родитеља. Урађене су тек незнатне корекције погрешака /словних у именима родитеља/ у списковима. Прозвани су родитељи по и тиме је закључено да је Савет родитеља присуством већине и конституисан. Присутним родитељима је објашњено да требају дати предлоге имена за председника Савета родитеља који се по правилу бира тајним гласањем. Предложене су Дудић Катица и Пекић Дејан. Упитани желе ли јавно или тајно гласање о овој тачки, родитељи су изјавила да би гласали јавно. Пекић Дејан је изјавио да би му било драго да госпођа Катица Дудић прихвати кандидатуре за председника да се не мора гласати тајно. Упитани су остали чланови СР, слажу ли се са тим предлогом. Пошто је добијен потврдан одговор, затражено је јавно гласање. За председника Савета родитеља за ову школску годину једногласно је изабрана Дудић Катица из Бачинаца- 8. разред.Помоћн. директора је предложила да Дејан буде кандидат за заменика председника. Родитељи су се сложили да заменик председника Савета родитеља буде Пекић Дејан 5.разред. Пошто су тачке дневног реда биле строго везане за наставу, а новоизабрана председница и није имала могућност да се припреми, седницу су наставили водити помоћн. директора и психолог.
 2. Родитељи су упознати са потребама укључивања родитеља у рад школе и учешће у ТИМ-овима и Комисијама. Објашњено је да то није само законска обавеза школе већ и могућност да родитељи својим укључивањем допринесу још бољем раду школе али и да имају и што већи увид како се школа стара за безбедност и успеху ученика и реализацију плана и програма образовања и васпитања. Родитељи се нису јавили ни за ТИМ-ове ни за стручне активе и Комисије. Они родитељи који су били ангажовани прошле године, дали су пристанак да наставе и ове године /сем родитеља осмака који су завршили основну школу/   а нови ће бити именовани на будућим родитељским састанцима или седницама Савета родитеља.
 3. Помоћн.директора је укратко објаснила суштину, значај и садржај докумената Извештај о раду школе и Извештаја о раду директора и помоћн.директора за 2013/14. годину и објасниле да СР има задужење   да разматра овај документ а да га усваја Наставничко веће и Школски одбор. Присутни родитељи су прелистали и усвојили суштину информације и нису имали примедбе на Извештаје.
 4. Предлог Годишњег плана рада школе за 2014/15. годину је у кратким цртама презентиран родитељима. Наглашени су комплекснији захтеви постављени школама у многим сегментима рада. Приликом разматрања, присутни родитељи нису имали примедбе ни на План рада школе за 2014/2015. годину.                                             Договорено је да сада остану наведене маршруте из ГПРШ, а да се код расписивања огласа за прикупљање понуда за реализацију екскурзија и школа у природи траже верзије услова и цена за реализације екскурзија у јесен и у пролеће и за ниже и више разреде као и школе у природи. Обавезно да плаћање буде у више рата. Прихваћена је информација о извођењу екскурзија у школској 20142015/. години и али да расписивање огласа за прикупљање понуда за реализацију екскурзија и школе у природи као и висина накнаде за наставнике пратиоце по ученику да буде оставњена по дефинисању прописа од стране Министарства просвете. Тада би била сазвана нова седница СР на којој би се одлучивало о томе.
 5. Психолог је упознао присутне родитеље са потребом и резултатима иницијалних тестирања почетком школске године као и са опсежнијом реалнијом измерљивијом провером знања. Такође је нагласио да се развојним планом и настојањем Школе да побољша успех ученика, намеће потреба интензивнијег увођења објективних провера знања код ученика—тестирања. Активи учитеља и предметних наставника све више припремају заједничке тестове по разредима да би сви ученици били једнако проверени. Покушано је објаснити да су провере знања до 15 минута оправдане и легитимне после критике неких родитеља. Родитељи у терминима консултације могу добити на увид све податке о постигнутом успеху ученика.                                          
 6. Помоћн. директора је укратко навела значајне датуме тромесечја, полугодишта, распуста и радне и наставне суботе по Календару које је донело Министарство за Војводину у школској 2014/15. годину. Календар као и овај записник и све значајне и неопходне информације могу родитељи пронаћи на САЈТ-у школе или на огласној табли на улазу у школу.
 7. Покренуто је питање уплате Родитељског динара. Сви присутни су се сложили да акција треба бити настављена и ове школске године али су имали замерке да неки учитељи и одељенске старешине баш и нису били упорни, истрајни и убедљиви на родитељским састанцима када су образлагали сврху и значај уплате Родитељског динара. Исто тако је било и незнатне опструкције од стране неких родитеља по наводу присутних на састанку. Родитељи се слажу да су уплаћена средства школске 2012/13. И 2013/2014.   оправдано и сврсисходно потрошена, али желе да они одлучују где и како ће бити потрошена средства од уплата Родитељског динара током 2014/2015. године   тј. да буду наменски утрошена за одељења где су и уплаћена било то матична школа или издвојена одељења.
 8. Питања и предлози: Родитељка 8/2 имала је конкретна питања и предлоге: Родитељи целог одељења су одлучили да децу осигурају преко ДДОР-а; Траже да се размотри повећање цене ужине са неким напитком сваки дан да ученици не би претрчавали у продавнице преко пута; Сматрају да је почетак наставе у 12,00 прерано. У дискусији о ова два предлога остали родитељи се нису сложили. Осигурање је на добровољној бази и никог не обавезује да се ученик мора осигурати у Школи.

      Пошто је ицрпљен дневни ред и предлога више није било, седница је завршена у 18.55 часова.

Записник водила и реализовала помоћн. директора у сарадњи са психологом школе,                                                                                                                                Дупало мр Вера                                                   Боројевић Миливој

Бројач посета

567365

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

vezbanka aniklikni bezbednoopismeni sesvetosavsko zvoncepolicajackrokotaksta je bilo danaspasriznica znanja